Làng Vũ Đại thức trắng đêm làm cá kho cho Tết – Báo Zing

lang-vu-dai-thuc-trang-dem-kho-ca1

lang-vu-dai-thuc-trang-dem-kho-ca2

lang-vu-dai-thuc-trang-dem-kho-ca3

lang-vu-dai-thuc-trang-dem-kho-ca4

lang-vu-dai-thuc-trang-dem-kho-ca5

lang-vu-dai-thuc-trang-dem-kho-ca6

lang-vu-dai-thuc-trang-dem-kho-ca7

 

lang-vu-dai-thuc-trang-dem-kho-ca11lang-vu-dai-thuc-trang-dem-kho-ca8

lang-vu-dai-thuc-trang-dem-kho-ca12